CURSUS GEOLOGIE van CURAÇAO


Copyright: Curaçao Footprint Foundation / Curassiva.nv


Gewijzigde datum!
Cursus Geologie – de basis en de ontstaansgeschiedenis van Curaçao Het ontstaan van de aarde en de geologische processen die haar gevormd hebben tot wat ze nu is hebben altijd tot de verbeelding gesproken van veel mensen. Helemaal omdat geologische processen steeds doorgaan en daarmee de aarde er telkens anders uit laten zien. De geologische fundamenten van het eiland Curaçao zijn mede debet aan de ecologie van het eiland, maar geven ook inzichten in het fysieke uiterlijk van het eiland. Iedereen die interesse heeft in de natuur in het algemeen en de geologische processen in het bijzonder, tevens in relatie met educatie, toerisme, bouw, archeologie etc. vindt in deze cursus de onmisbare basisinformatie van deze materie.
(in het Nederlands)

Read more: CURSUS GEOLOGIE van CURAÇAO