Plantenwoekering in het natte seizoen - Plants overgrow in the wet season


foto: F.Cools